Případová studie: Fireflow Finance

Zadání projektu

Fireflow Finance je pracovní název pro aplikaci určenou ke správě osobního majetku s důrazem na dlouhodobé časové horizonty. Aplikace přináší nový pohled do sektoru osobních financí, kde konkuruje aplikacím jako je Orbi, Patron GO, George finanční zdraví, Honeyhoon aj.

Hlavním cílem projektu bylo ověřit, jak bude velmi specifická cílová skupina reagovat na naši unikátní nabídku hodnoty. Chtěli jsme prokázat, že naše řešení je dostatečně odlišné od konkurence a lépe odpovídá specifickým potřebám našich uživatelů. Naše aplikace se odlišuje tím, že nejen porovnává finanční produkty, ale nabízí i funkce podobné účetnímu softwaru, což usnadňuje komplexní správu osobních financí.

Náš přístup

Naší první fází byla detailní analýza trhu a existující konkurence. Pro hlubší porozumění potřebám a preferencím naší cílové skupiny jsme provedli řadu výzkumných rozhovorů. Toto nám umožnilo lépe pochopit, jak lidé spravují své osobní finance a co od finanční aplikace očekávají.

Následně jsme se zaměřili na otestování naší hodnotové nabídky. Použili jsme tzv. fake-door test, který nám pomohl ověřit zájem o produkt ještě před jeho skutečným vývojem. Po získání pozitivních reakcí a shromáždění emailů potenciálních uživatelů jsme se pustili do vývoje prvního prototypu.

Tento prototyp jsme vyvinuli na no-code platformě, což nám umožnilo rychle reagovat na zpětnou vazbu a provádět pružné úpravy. Prototyp jsme důkladně testovali s uživateli z naší cílové skupiny, což nám poskytlo cenné informace pro další vývoj.

Aktuálně pracujeme na druhém prototypu, který řeší specifické problémy identifikované během testování. Tento krok nám umožňuje ještě lépe přizpůsobit produkt potřebám našich uživatelů. Projekt stále běží (rok 2024) a očekáváme další iterace na základě zpětné vazby a vývoje trhu.