Případová studie: Protwin

Zadání projektu

Protwin je aplikace pro správu osobního majetku. Cílem projektu bylo vytvořit MVP (Minimum Viable Product) a získat zpětnou vazbu uživatelů, kteří do té doby používali jen papírovou verzi "karet majetku". Protože se jednalo o ověření podnikatelského záměru, byl rozpočet velmi omezený.

Náš přístup

Abychom co nejvíce zrychlili vývoj, rozhodli jsme se pro přeskočení vývoje backend části aplikace a použití technologie AWS Amplify. Toto řešení je v případě budoucích úprav dobře škálovatelné a infrastruktura AWS nám umožňuje spouštět komplexní výpočty nad daty získaných v aplikaci. V budoucnu tak můžeme uživatelům aplikace nabídnout hlubší analýzu a pochopení jejich dat.

Samotná aplikace vznikala agilně v týdenních krocích. Na konci každého týdne jsme měli funkční verzi aplikace s možností vyzkoušet aktuální verzi. První verze MVP vznikla za 6 týdnů.

Na projektu Protwin jsme použili náš model sdílení rizika se zakladateli startupů. S cenou vývoje aplikace jsme se tak dostali na poloviční částku oproti běžně účtované hodnotě.

Technologie: Vue.js, AWS Amplify, návrh UI

Galerie

Reference

První vlastní aplikace

„Lukáš (Bednařík) mne skvěle provádí neznámými oblastmi tvorby první vlastní aplikace start-up projektu Protwin... výborně naslouchá a dokáže z vyslechnutého laického zadání vytvořit kvalitní návrh řešení. Velmi oceňuji jeho otevřenost a připravenost přemýšlet v širším kontextu celého projektu. Umí upozornit na slabá místa a současně navrhnout dobré řešení ze své oblasti. Lukáše znám jako pevně hodnotově nastaveného člověka a to je v mém světě ještě důležitější než profesní expertiza.“

— Jan Slavík, zakladatel Protwin s.r.o.